Kai Shun Ken - 483 items

On the page You can find prices for: Kai Shun Ken

Kai Shun Ken - 1

Shun DM0706 Classic 8-Inch Chef's Knife

        $144.95
Kai Shun Ken - 2

Shun DM0701 Classic 6 Inch Utility Knife

        $99.95
Kai Shun Ken - 3

Shun Classic 8-Inch Chef's Knife with Scallops

        $154.95
Kai Shun Ken - 4

Wide Blade Chef Knife Shun Sheath 3" to 6" Medium Small ~ Kitchen Santoku Ken Onion Edo Kaji Fusion

        $16.95
Kai Shun Ken - 5

Shun Knife Sheath 6" to 8" Medium Kitchen Chef Santoku Ken Onion Edo Kaji Fusion

        $26.95
Kai Shun Ken - 6

Shun Knife Sheath 9" to 10" Large Kitchen Chef Santoku Ken Onion Edo Kaji Fusion

        $29.95
Kai Shun Ken - 7

Shun Knife Sheath 3" to 6" Small Kitchen Paring Utility Ken Onion Kaji Fusion

        $15.25
Kai Shun Ken - 8

Kitchen Knife Set with Wooden Block by Montaig - Premium Quality 5 piece Stainless Steel Luxury Stylish Knives

        $21.99
Kai Shun Ken - 9

DALSTRONG Chef Knife - Phantom Series - Japanese AUS8 Steel - 8"

        $69.70

Compare price to Kai Shun Ken